มอเตอร์ไฟฟ้า พังเสียหาย เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

YUMMINESS FROM SCRATCH​  > Lifestyle >  มอเตอร์ไฟฟ้า พังเสียหาย เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
0 Comments
มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า หนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ และมีการใช้งานหลากหลายด้วย แม้แต่รอบๆ ตัวเรา ก็ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบด้วยหลายชนิด อย่างเช่นพัดลม ของเล่นเด็ก แม้แต่ในมือถือของคุณเอง ก็ยังมีมอเตอร์เช่นกัน ซึ่งการใช้งานมอเตอร์ ก็คือใช้เพื่อช่วยทุ่นแรงงานของมนุษย์นั่นเอง จะเป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือขนาดครัวเรือนก็ได้  

สำหรับท่านใดที่ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือว่ากำลังอยากจะหามาใช้งาน สิ่งที่อยากให้ทุกท่านรู้เป็นอันดับแรกก็คือ เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าพังเสียหาย ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง เวลาที่คุณจะใช้งานจริงๆ จะได้ระวังรวมถึงป้องกันเอาไว้ก่อน ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น 

สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหาย 

1.ใช้งานกับโหลดที่เกินพิกัด 

มอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด จะมีป้านชื่อหรือเนมเพลต ที่ระบุเกี่ยวกับรายละเอียดของมอเตอร์ตัวนั้นเอาไว้ด้วย ว่าใช้งานอย่างไร มีกำลังขับขนาดไหน ใช้กับไฟเท่าไหร่ แต่ถ้าหากคุณเอามอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก ไปใช้งานกับโหลดขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก เรียกว่าใช้งานเกินพิกัด แบบนี้ก็ย่อมทำให้มอเตอร์เสียหายได้ง่าย หรืออาจจะพังงได้เลย เป็นวิธีที่ห้ามทำเด็ดขาด 

2.การสตาร์ทมอเตอร์บ่อยเกินไป 

การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละครั้ง จะใช้กระแสไฟฟ้าที่สูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปรกติ และเมื่อมีการเปิดปิดบ่อยเข้า ก็ย่อมทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังเป็นการทำให้อายุการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าสั้นลงด้วย 

3.ติดตั้งในพื้นที่ที่เสี่ยง 

ข้อนี้ก็สำคัญมาก หากนำ มอเตอร์ไฟฟ้า ไปติดตั้งในที่เสี่ยง อย่างเช่นในที่ที่ร้อนจัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เมื่อมอเตอร์ทำงานหนักเข้า ความรู้ในที่ติดตั้งก็ย่อมสูงตามไปด้วย และหากไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี มอเตอร์ที่ร้อนจัด ก็ย่อมต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย หรือแต่การติดตั้งในพื้นที่ที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ที่การสั่นสะเทือนบ่อยๆ พื้นที่ที่มีสิ่งสกปรกจำนวนมาก ก็ล้วนเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์เสียหายได้ทั้งสิ้น 

4.ใช้งานมอเตอร์เป็นเวลาติดต่อกันนานๆ 

การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดี ควรใช้ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์ด้วย และควรมีการพักการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป จนมีความร้อนสะสม และนั่นอาจจะทำให้มอเตอร์ของเราไหม้พังเสียหายได้ ยิ่งถ้าอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงด้วย ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้งานให้มากกว่าที่ที่อยู่ในอุณหภูมิที่เย็น 

5.แรงดันน้อยยกว่าพิกัด/มากกว่าพิกัด 

การใช้แรงดันที่น้อยกว่าพิกัด จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีกระแสในมอเตอร์สูงมากขึ้น และทำให้ทองแดงร้อนขึ้น แต่ถ้าหากแรงดันเกินพิกัด หากเกินเพียงเล็กน้อยจะไม่เสียหายอะไร แต่จะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง 

ทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ มอเตอร์ไฟฟ้า เสียหาย ดังนั้นหากท่านใดที่ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่ และรู้ว่ายังใช้แบบผิดๆ ก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลย จะได้ไม่เกิดความเสียหายที่มากขึ้น หรือท่านที่กำลังจะใช้งานก็ตาม ก็ควรใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ได้แนะนำไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published.