ข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีน

0 Comments

การสั่งของหรือดีลงานจากจีนผ่านไทยจากไทยผ่านจีนด้วยบริษัทชิปปิ้ง เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆ และค่อนข้างต้องใช้ความละเอียดมากมายเลยทีเดียว เพราะหากผิดพลาดไปแค่เล็กน้อยอาจทำให้คุณสูญเสียเงินมหาศาลนั่นเอง ดังนั้น บทความนี้เราจึงมีตัวอย่างข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีนมาฝาก เพื่อให้คุณได้ลองอ่าน พินิจ พิเคราะห์ พิจารณาถึงตัวอย่างปัญหา และผลที่ตามมา และเพื่อให้คุณมีความระมัดระวังรอบคอบกับการสั่งของหรือดีลงานจากจีนผ่านไทยจากไทยผ่านจีนด้วยบริษัทชิปปิ้งมากกว่าเดิมนั่นเอง ข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีน ตัวอย่างข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีน : เอกสารจากหน่วยงานรัฐที่รับรองสินค้าของผู้ขายในต่างประเทศ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จำเป็นและสำคัญมากที่ต้องใช้ต้นฉบับที่มีการประทับตรารับรองและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้น ชิปปิ้ง ที่ทราบระเบียบและหลักการในการทำงานจริงย่อมแจ้งต่อผู้ประกอบการให้ประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศได้ทราบถึงความจำเป็นต่อเอกสารที่หน่วยงานองค์กรควบคุมในประเทศไทยออกกฏไว้ว่าจำเป็นต้องมี แต่สำหรับ ชิปปิ้ง บางราย ก็ใช้วิธีง่ายๆ คือไม่ใช้ไม่ต้องมีก็ได้ อย่างนี้หากรอดก็ดีไป แต่หากวันใดมีการตรวจสอบขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบรุนแรงเช่นกัน ตัวอย่างข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีน : คำแนะนำของ ชิปปิ้ง แบบผิดๆ ทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เข้าใจแบบผิดๆตามมา และทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งโต้เถียงด้วยความเข้าใจแบบผิดๆ และ หลายๆครั้ง ผู้ประกอบการเองก็ยังคงเข้าใจว่ารูปแบบการทำงานที่กระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาก็ยังคงเข้าใจว่าไม่เป็นความผิด เหตุเพราะคำแนะนำจาก ชิปปิ้ง ที่ไม่ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้องนั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของข้อผิดพลาดและความผิดทางกฏหมายในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีนเท่านั้น ดังนั้น การสั่งของหรือดีลงานจากจีนผ่านไทยจากไทยผ่านจีนด้วยบริษัทชิปปิ้งคุณจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบอย่างมาก อีกทั้งงานเอกสารก็ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญในงานเอกสารเกี่ยวกับshipping จีนมาดูแลเท่านั้น เพื่อให้การสั่งของหรือดีลงานจากจีนผ่านไทยจากไทยผ่านจีนด้วยบริษัทชิปปิ้งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆ นั่นเอง