แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ข้อดีและข้อเสีย

YUMMINESS FROM SCRATCH​  > Lifestyle >  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ข้อดีและข้อเสีย
0 Comments

ยุคนี้ สมัยนี้ ใครๆ ก็นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กันทั้งนั้นเพราะเป็นพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าไฟและทำให้พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้มีไฟฟ้าใช้ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ หากติดตั้งไม่ดี จะส่งผลให้ระบบโซล่าเซลล์ไม่มีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในระบบโซล่าเซลล์ คือ แบตเตอรี่ โดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ เพื่อสำรองพลังานไว้ใช้ แม้ในยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์เก็บสะสมพลังงาน เพื่อนำพลังงานไปใช้ต่อ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแปลงพลังงานทางเคมี ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (Galvanic Cell) ประกอบด้วยขั้นบวกและขั้นลบ พร้อมสารละลายอิเล็กโตรไลท์ แบตเตอรี่อาจประกอบด้วยอิเล็กโตรไลท์เพียง 1 เซลล์ หรือมากว่า อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่เป็นเพียงอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ได้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

ข้อดี-ข้อเสียของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

ข้อดี

  • เหมาะกับการใช้ในระบบโซล่าเซลล์ เพราะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มาก และอีกยังสามารถจ่ายไฟได้แบบต่อเนื่องด้วย
  • มีความคุ้มค่ามากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากว่า
  • แผ่นตะกั่วขั้วบวกและขั้วลบ มีความหนากว่าแบตเตอรี่รถยนต์

ข้อเสีย

  • ไม่สามารถจ่ายไฟสูง ในระยะสั้น
  • มีราคาค่อนข้างสูงมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป

ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ จะมีข้อดีหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ แต่แบตเตอรี่รถยนต์นั้นสามารถจ่ายไฟได้ปริมาณมากกว่า ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้ เช่น การจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์

นอกจากนั้นแบตเตอรี่ยังถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • แบตเตอรี่แบบธรรมดา : ใช้โลหะตะกั่วผสมพลวง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
  • แบตเตอรี่แบบไฮบริด : เป็นชนิดกึ่งแห้ง ใช้ตะกั่วผสมกับแคลเซียมในโครงสร้างแผ่นธาตุลม จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบตเตอรี่แบบธรรมดา
  • แบตเตอรี่แบบแคลเซียม : แบตเตอรี่ชนิดแห้งใช้ตะกั่วผสมแคลเซียมในโครงสร้างแผ่นธาตุบวกและลบ

ทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ และข้อดี-ข้อเสียที่ควรรู้ ระบบโซล่าเซลล์ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าไฟ แต่ยังช่วยให้พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากการไฟฟ้า ได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะต้องติดตั้งให้ดี หรือติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ มากความสามารถ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.