บุหรี่ไฟฟ้า : คุณและโทษที่ละเลยไม่ได้

YUMMINESS FROM SCRATCH​  > Lifestyle >  บุหรี่ไฟฟ้า : คุณและโทษที่ละเลยไม่ได้
0 Comments
บุหรี่ไฟฟ้า

ผู้ที่สูบบุหรี่ม้วน จุดไฟ คงจะรับทราบความเสี่ยงอยู่เช่นกันว่าบุหรี่ที่ตนสูบอยู่นั้น สักวันหนึ่งมันจะส่งผลย้อนกลับมาทำลายร่างกายของเราอย่างแน่นอน แต่ในบรรดาโรคร้ายเหล่านั้น จะมีโรคใดอยู่บ้าง สำหรับในบทความนี้ เรามาลองสำรวจโรคร้ายหนึ่งที่ หลายต่อหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยมากนัก เป็นนิยมเป็นกันมากและมีความเสี่ยงที่สูงมากที่จะเป็นในหมู่ผู้สูบบุหรี่ม้วน นั้นโรคดังกล่าวได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพอง

ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในร่างกายเมื่อเป็นโรคนี้ คือ ถุงลมที่อยู่ในปอดของเราจะขยายตัวหรือพองขึ้นเป็นพิเศษ โดยโรคนี้ถือเป็นหนึ่งในสามโรคสำคัญที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่ต่างเกรงกลัว เพราะเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานเป็นเวลานานกว่าจะเสียชีวิต เนื่องจากโรคถุงลมโป่งพองเกิดจากการที่เนื้อปอดหรือถุงลมเกิดการภาวะระคายเคืองและถูกทำลายจากสารพิษในควันบุหรี่ (70%) หรือสารเคมีอื่นๆ ทำปอดขาดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน มีการสร้างเสมหะมากจึงเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ ร่วมกับเยื่อบุหลอดลมหนาตัวขึ้นจนตีบแคบ ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ จึงเกิดอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ซึ่งในรายที่เป็นมากจะไม่สามารถทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเพราะเหนื่อยมาก จนต้องนอนอยู่กับที่และรับออกซิเจนช่วยตลอดเวลา และจะทรมานจากการหอบเหนื่อยจนกว่าจะเสียชีวิต

โดยในหมู่ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคนี้แล้วถุงลมถูกทำลายไปแล้ว จะไม่สามารถฟื้นฟูถุงลมภายในปอดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง

ทางออกที่สำคัญของปัญหานี้จึงอาจจะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถก้าวขึ้นมาทดแทนความต้องการเสพบุหรี่ม้วนได้ อย่าง “บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างปฏิเสธไม่ได้ เนื่องด้วยเป็นบุหรี่ที่ไม่ได้ส่งควันหรือสารพิษไปยังปอดอย่างโดยตรง แต่กลับทดแทนสารที่แอบแฝงอยู่ในบุหรี่ จนเป็นสาเหตุของการติดบุหรี่ได้ สารดังกล่าวได้แก่ “สารนิโคติน” ซึ่งส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่รู้สึกเติมเต็มประสบการณ์ที่ขาดหายไปได้และยังได้รับสารที่ร่างกายเสพติดไปแล้วอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางเรา PODBKK คาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ทิศทางของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพอง จะลดลงไปไม่มากก็น้อย โดยหวังว่าการเกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางเราสนับสนุนและจำหน่าย จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ไม่มากก็น้อย และจะส่งผลให้ทิศทางของผู้สูบบุหรี่แบบดั้งเดิมหรือแบบม้วน มุ่งเข้าสู่ทิศทางที่ปลอดภัยและไม่สร้างโรคภัยให้กับร่างกายมากยิ่งขึ้นอย่างบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.