การฆ่าเชื้อโรคด้วยตู้อบ UV

YUMMINESS FROM SCRATCH​  > Lifestyle >  การฆ่าเชื้อโรคด้วยตู้อบ UV
0 Comments
ตู้อบ UV

ภายในอากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย ใครจะรู้ว่าเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและมลภาวะต่าง ๆ มากมายที่เราสูดดมหายใจเข้าไปในร่างกาย แถมละอองที่เรามองไม่เห็นเหล่านี้ยังเกาะติดอยู่บนพื้นผิวของใช้หรือภาชนะต่าง ๆ ที่เราต้องอุปโภคบริโภค ซึ่งหากมีปริมาณของเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนที่มีจำนวนเล็กน้อยหรือความเข้มข้นต่ำอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรามากนัก เนื่องจากร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารหรือสิ่งแปลกปลอมใด ๆ โดยจะถูกกำจัดออกผ่านระบบขับถ่ายต่าง ๆ ในร่างกาย  

ไม่ว่าจะเป็นการขับออกทางเหงื่อขับออกทางปัสสาวะและขับออกทางอุจจาระ แต่ในบางคนระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงหรือมีความบกพร่องความสามารถในการต้านทานกับฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่าง ๆ ได้น้อย อาจทำให้มีภาวะข้างเคียงจากการรับเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิดแพร่กระจายในอากาศอย่างมากมายและยากที่จะป้องกัน ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ทุกวันยังไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิดได้ ดังนั้นการป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อร่างกายของเราเองด้วยตู้อบ UV 

ตู้อบยูวีคืออะไร 

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและยังเป็นการดูแลความสะอาดให้แก่ร่างกายและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในบ้านนั่นก็คือ ตู้อบ UV ซึ่งเป็นตู้อบที่มีการใช้ระบบการแผ่รังสียูวีหรือรังสีความร้อนในการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะสิ่งของที่จะต้องนำมาสัมผัสกับร่างกายหรือต้องรับประทานเข้าสู่ร่างกาย เช่น โทรศัพท์มือถือ กุญแจ แว่นตา กระเป๋าสตางค์ รวมทั้งจานชามช้อนส้อมอุปกรณ์ภายในครัวเรือนที่อาจจะต้องมีการสัมผัสอย่างบ่อยครั้งหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่ต้องนำไปใช้ภายนอกบ้าน โดยมีการแตะสัมผัส ซึ่งสิ่งของนั้น ๆ จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เมื่อเราหยิบกลับมาใช้ภายในบ้านอีกครั้ง ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้คนที่บ้านรับเชื้อโรคนั้นเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นหากเรามีการนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกนำไปใช้ภายนอกบ้านมาทำการฆ่าเชื้อผ่านตู้อบ UV ก่อนกลับมาใช้ภายในบ้านอีกครั้งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและยังเป็นการเพิ่มความสะอาดของสิ่งของเครื่องใช้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

เมื่อรู้ถึงประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างดีแล้วนั้น เราควรหันมาสร้างความปลอดภัยในระยะยาวอย่างมีคุณภาพให้กับครอบครัวที่เรารักกันดีกว่า โดยมองหาตู้อบ UV ขนาดที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาไว้ประจำบ้าน เพื่อช่วยตอบโจทย์การใช้งานภายในครอบครัว ควบคู่กับการล้างมือให้สะอาดและบ่อยครั้ง ทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดหมดจด มีการเช็ดถูสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องมีการสัมผัสหรือหยิบจับบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดบ้านและสิ่งของภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้เราทุกคนก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากเชื้อโรคแล้ว 

Leave a Reply

Your email address will not be published.